1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Bảo Bối Thần Kỳ
Bắt mọi nơi, chơi mọi lúc

[BBTK] Khiêu Chiến Mỗi Ngày, Nhận Ngay Vinh Dự

Tin tức |

Cấp 31 có thể vào

Thời gian mở : 12:30 và 20:00 mỗi ngày

Dựa trên sát thương Boss để xếp hạng, sát thương càng mạnh hạng càng cao

Người diệt Boss sẽ nhận Trứng Truyền Thuyết

Thưởng xếp hạng gồm : Vàng và Xu Boss, Có thể dùng Xu Boss để tiến hành đổi vật phẩm trong Shop đổi


App icon Chơi ngay