1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Bảo Bối Thần Kỳ
Bắt mọi nơi, chơi mọi lúc

[BBTK] Tham Gia Giải Đấu Liên Server Cực Hấp Dẫn

Tin tức |


Cấp 45 có thể vào

Giải Đấu mở vào 0:00 Thứ 2 -> 22:00 Chủ Nhật, có thể báo danh tự do

Báo danh vào bậc phù hợp trong Giải Đấu, báo danh bậc thấp hơn : cấp và điểm bồi dưỡng Pokemon sẽ bị áp chế đến bậc cao nhất

Giải Đấu chia thành 10 bậc từ 1 - > 10, bậc càng cao thưởng càng nhiều

Bậc Giải Đấu gồm : Chúa Tể, Bậc Thầy, Kim Cương, Bạch Kim, Vàng , Bạc , Đồng. Từ Đồng đến Kim Cương lại chai thành 5 cấp nhỏ

Mỗi cấp có điểm thắng riêng, quá 100 điểm thắng sẽ vào Đấu Tăng Cấp

Đấu Tăng Cấp chia thành [3 thắng 2] và [5 thắng 3]

Thua liên túc có xác xuất giảm cấp

Thưởng chia thành [Mỗi Ngày và Mùa Giải]. Quà [Mùa Giải] tổng kết vào 22:10 Chủ Nhật hàng tuần, quà [Mỗi Ngày] tổng kết lúc 22:00

Mỗi lần khiêu chiến đều có điểm thi đấu, có thể dùng để mua đạo cụ hiếm trong Tiệm Điểm

22:01 mỗi ngày, Top 5 nhóm Chúa Tể và nhóm Bậc Thầy sẽ là Chúa Tể mới

22:02 mỗi ngày, Top 10 nhóm Bậc Thầy và nhóm Kim Cương sẽ là Bậc Thầy mới

22:30 23:59 Chủ Nhật, xóa dữ liệu Giải Đấu, 0:01 Thứ 2 báo danh lại


App icon Chơi ngay