1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Bảo Bối Thần Kỳ
Bắt mọi nơi, chơi mọi lúc

[BBTK] Trao Thưởng Sự Kiện - ĐÓNG BĂNG TRUYỀN THUYẾT

Tin tức |

Trao Thưởng Sự Kiện - ĐÓNG BĂNG TRUYỀN THUYẾT


Chúc mừng các bạn đã may mắn trúng thưởng:01. Nguyễn Hữu Toàn - Nứng loz hay j - SV6


02.Trần Quách Đức Thịnh - Time - SV4


03.Nguyễn Cao Phước Trí - Esum - SV1


04.Nguyễn Thanh Phong - Pinky_____ - SV33


05.Trần Bá Sáng - Me - SV5


06.Nguyễn Trần Minh Tuấn - Chapman Sheila - SV11


07.Trung Ngôn - EnlLesSi0ve - SV27


08.Trần Duy Kha - Black - SV22


09.Phạm Trương Viên - VienBoss - SV6


10.Nguyễn Minh Châu - baongoc - SV27


11.Đào Ngọc Huy - daongochuy - SV18


12.Trần Anh Tuấn - Mèoo - SV15


13.Phạm Đặng Phú Vinh - Cu20cm - SV1


14.Lê Trọng Hảo - ๖ۣۜKelvin ๖ۣۜLê - SV2


15.Trung Anh - White Lee - SV27


16.Đặng Phương Nam - PN HD - SV9


17.Phan Thái Lợi - Gaubobo - SV1


18.Trần Ngọc Việt - s0Henry0s - SV1


19.Phan Thế Trung - Hill Charles - SV02

Chúc các bạn chơi game thật vui!
App icon Chơi ngay