1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Bảo Bối Thần Kỳ
Bắt mọi nơi, chơi mọi lúc

[BBTK] Trao Thưởng Sự Kiện - GIÁNG SINH LAN TỎA NIỀM VUI

Tin tức |

Trao Thưởng Sự Kiện - GIÁNG SINH LAN TỎA NIỀM VUI

Danh sách các bạn may mắn nhận giải:

01.Huỳnh Thanh Sang - Tên NV sanghuynh - Server 14
02.Đàm Hoàn Ninh - Tên NV SiGeo Tokuda - Server 14
03.Trương Hoàng Phúc Thương - Tên NV Thuong - Server 30
04.Phan Thạch Tiên - Tên NV Hatf - Server 9
05.Bùi Phan Phú Thành - Tên NV Tboz - Server 2
06.Nguyen Van Toan - Tên NV Toan tato - Server 29
07.Thanh Tùng - Tên NV abc123 - Server 8
08.Nguyễn Gia Thuận - Tên NV Thận - Server 1
09.Nguyễn Mạnh Cường - Tên NV Satan - Server 19
10.Nguyễn Minh Phương - Tên NV saltjar - Server 29
11.Nguyễn Trường Vũ - Tên NV Yunan - Server 32
12.Hoàng Tuấn Anh - Tên NV Spino - Server 25
13.Lê Thành Đạt - Tên NV Hương Ty - Server 32
14.Bùi trúc - Tên NV AnhGrap - Server 1
15.Nguyễn Huy - Tên NV kd Anh Vũ - Server 22
16.Lương Chí Hưng - Tên NV AresKiss - Server 4
17.Đỗ Đình Tiến - Tên NV SsoSshi - Server 9
18.Tạ Đình Nam - Tên NV Lennon Hugo - Server 34

Chúc các bạn chơi game thật vui nha!

App icon Chơi ngay