1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Bảo Bối Thần Kỳ
Bắt mọi nơi, chơi mọi lúc

[BBTK] Trao Thưởng Sự Kiện - SƯU TẬP POKEMON

Tin tức |

Trao Thưởng Sự Kiện - SƯU TẬP POKEMON


Chúc mừng các bạn đã may mắn trúng thưởng:01. Lê Trường An - Ask Ketchum - 16 - 71


02. Cao Văn Dự - du bi - 19 - 71


03. Đào Ngọc Quang - LinhYang - 14 - 71


04. Võ Đình Tự - MWthithi - 06 - 70


05. Lý Minh Phúc - Yue - 12 - 70


06. Lê Đoàn Công Ảnh - KiD - 28 - 70


07. Đàm Quốc Tuấn - Hugo - 23 - 70


08. Nguyễn Quang Thắng- Thiên - 29 - 70


09. Bùi Quốc Cường - OonoAkira - 27 - 70


10. Trương Công Quốc Thắng - Teel - 25 - 70


11. Trần Vũ Điền Sấm - 08 - 69


12. Trương Tấn Thịnh - Tấn Thịnh - 02 - 68


13. Vũ Thùy Dương - Hopa - 17


14. Nguyễn Hữu Minh - Satoshi - 22 - 68


15. Nguyễn Hoàng Sơn - ĐạpCứtTrâyTèLe - 11 - 68


16. Huy Cường - KaiLegend - 19 - 67


17. Nguyễn Chí Khoa - GiáoSưTiếnSĩKhoa - 25 - 67


18. Nguyễn Văn Minh - MRayquaza - 27 -67


19. Nguyễn Nhật Nguyên - Lananh - 01


20. Võ Hoàng Kim - heroman - 08 - 67


21. Ngô Hoài Nam - Cún San - 33
22. Nguyễn Cao Phước Trí - Esum - 1


Chúc các bạn chơi game thật vui!
App icon Chơi ngay